Erkend certificaat voor gastouderopvang
Het NIBHV certificaat 'Eerste Hulp bij werken met kinderen' (EHK) staat op de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het NIBHV certificaat is een geldig EHBO certificaat voor de gastouderopvang.
 
Leerstof
De leerstof EHK  speelt in op situaties waar veel wordt gewerkt met kinderen, zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buiten- en binnenschoolse opvang en sportaccommodaties. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie.
Bij de totstandkoming van de leerstof is nauw samengewerkt met deskundigen uit het veld. De uitgave is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK). De SSHK geldt als hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van de hulpverlening bij een levensbedreigende aandoening of trauma bij kinderen.
 
BHV diploma
Het certificaat EHK geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald.
 

Inloggen